โฆษณา line tv กับ Nipa

บริการโฆษณารูปแบบวีดีโอบน LINE TV
โดยเน้นการเพิ่มจำนวนคนให้เห็นข้อความโฆษณาของคุณ
เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าและบริการที่รู้จักในวงกว้างและรวดเร็ว
โดยการทำการตลาดบน LINE TV

 • null
  LINE TV โปรไฟล์ผู้ใช้

เพศ

โปรไฟล์ผู้ดูโฆษณา line tv

ช่วงอายุ

โปรไฟล์ผู้ดูโฆษณา line tv

พื้นที่

โปรไฟล์ผู้ดูโฆษณา line tv

อุปกรณ์ที่ใช้รับชม

โปรไฟล์ผู้ดูโฆษณา line tv
โปรไฟล์ผู้ดูโฆษณา line tv

ลงโฆษณา LINE TV
กับ NIPA
ดีอย่างไร

  
บริษัท NIPA เป็น Agency
Partner กับบริษัท LINE Thailand
 แนะนำรูปแบบโฆษณา
บน LINE ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ
ทีมงาน Support
ตลอดอายุการใช้งาน
สรุป Report
ให้ตลอดแคมเปญ

ลงโฆษณา LINE TV กับ NIPA ดีอย่างไร

  
บริษัท NIPA เป็น Agency
Partner กับบริษัท LINE Thailand
 แนะนำรูปแบบโฆษณา
บน LINE ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ
ทีมงาน Support
ตลอดอายุการใช้งาน
สรุป Report
ให้ตลอดแคมเปญ

LINE TV Function

ระบุช่วงเวลา

IOS, Android

มีคนเข้าถึง ไม่ต่ำกว่า1 ล้าน/IMP

กลุ่มเป้าหมาย

ประเภทรายการ

ระบุสถานที่

LINE TV Function

ระบุช่วงเวลา

IOS, Android

มีคนเข้าถึง ไม่ต่ำกว่า1 ล้าน/IMP

กลุ่มเป้าหมาย

ประเภทรายการ

ระบุสถานที่

บริการโฆษณาบน LINE TV

บริการโฆษณา line tv

โฆษณาแบบกดข้ามได้
(Skippable)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 60 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล : บนคอมพิวเตอร์ Desktop , Smartphone ,Tablet

โฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้
(Non Skippable)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 30 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV , หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล :คอมพิวเตอร์ , Desktop , Laptop , Smartphone , Tablet

โฆษณาบน line tv แบบกดข้ามไม่ได้

บริการโฆษณาบน LINE TV

บริการโฆษณา line tv

โฆษณาแบบกดข้ามได้
(Skip View)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 60 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล : บนคอมพิวเตอร์ Desktop , Smartphone ,Tablet

โฆษณาบน line tv แบบกดข้ามไม่ได้

โฆษณาแบบกดข้ามไม่ได้
(Non Skip)

• ความยาวโฆษณา : ไม่เกิน 30 วินาที
• ค่าใช้จ่าย : คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง /CPM
• การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : การแสดงแบบ Random
กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV , หรือเลือกแบบระบุรายการ
• โฆษณาขั้นต่ำ 1 ล้าน IMP/แคมเปญ
• โฆษณาแสดงผล :คอมพิวเตอร์ , Desktop , Laptop , Smartphone , Tablet

LINE TV Package

LINE TV รูปแบบที่ 1 : Pre-roll Ads

FormatAds LengthStandard

1st Layer Target

2nd Layer TargetConditionsTarget Options
(Layer Target)
Non-skippable Ads

15s

240,000 บาท/เดือน
(cpm = 240)

264,000 บาท/เดือน
(cpm = 264)

277,200 บาท/เดือน
(cpm = 277.2)

Minimum Buy = 1M
impressions

Per month
Per campaign
Per creative

 • Age & Gender
 • Category
 • Channel
 • Contents
  (เลือกได้ 5 Contents)
 • Platform (iOS,AOS)
 • Target Location

30s

300,000 บาท/เดือน
(cpm = 300)

330,000 บาท/เดือน
(cpm = 330)

346,500 บาท/เดือน
(cpm = 346.5)

Skippable Ads

5s – 120s

200,000 บาท/เดือน
(cpm = 200)

220,000 บาท/เดือน
(cpm = 220)

231,000 บาท/เดือน
(cpm = 231)

120s – 600s
(max size 512MB)

300,000 บาท/เดือน
(cpm = 300)

330,000 บาท/เดือน
(cpm = 330)

346,500 บาท/เดือน
(cpm = 346.5)

Companion Banner

FREE for all Pre-roll campaign / Size : 96×96 or 128×128 (JPG,GIF,PNG)
*Compannion Banner โชว์ 60-70% ของโฆษณาแต่ละแพ็คเกจ

Target Options
Gender &
Age
Male or Female
<14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+
CategoryDrama, Entertainment, Music, Animation, Lifestyle, Sports, Liberals
ChannelContents partner channels (maximum 5 contents per layer)
ContentSpecific Contents (maximum 5 contents per layer)
PlatformiOS/Android
LocationNationwide, Bangkok, Selected Provinces
InterestTravel, Health & Beauty, Fashion, Game, Shopping, Car and Entertainment

*หมายเหตุ
1. เวลาในการจัดส่งโฆษณา หรือ banner (แบนเนอร์) : หลังจากการส่งเอกสาร 7 วันทำการ
2. การติดตามจากบุคคลที่ 3 เร็วๆนี้ (Dar & Sizmek)
3. โฆษณาเจาะกลุ่ม Target เพิ่ม Layer1 ราคา 10% ถ้า Layer2 บวกราคาเพิ่ม 5% เป็นต้นไป
4. ตัวชี้วัดผลรายงาน การแสดงผลวีดีโอ CTR, First, Mid, Third, Complete และ อื่นๆ

LINE TV รูปแบบที่ 2 : DISPLAY

TypePlacementSOVStatisticsPricing
Full Takeover Single

Screen Takeover Single

SOV 100%

Avg. imp 850k

315,000 บาท

Solo Spotlight

Spotlight Ads (4th position)

Avg. CTR 0.4%

80,000 บาท/วัน
(CPD = 80,000)

Duo Show

Spotlight Ads (4th position)
Display Banner Ads

Avg. imp 2.2m

100,000 บาท/วัน
(CPD = 100,000)

Full Stage

Spotlight Ads (4th position)
Spotlight Ads (8th position)
Display Banner Ads

Avg. imp 2.6m

120,000 บาท/วัน
(CPD = 120,000)

*หมายเหตุ
1. เวลาในการจัดส่งโฆษณา หรือ banner (แบนเนอร์) : หลังจากการส่งเอกสาร 7 วันทำการ
2. ผู้ที่ทำการจองช่วงเวลาในการโฆษณาก่อน ได้สิทธิก่อน
3. อนุญาตให้ทำการแก้ไขโฆษณา (artwork, อาร์ตเวิร์ค) ได้ 1 ครั้ง
4. การติดตามจากบุคคลที่ 3 เร็วๆนี้ (Dar & Sizmek)
5. อนุญาตการติดตามจาก bit.ly สำหรับ url ปลายทางใดๆก็ได้
6. โฆษณา CPD (Cost Per Day) แสดงเวลา 1 วัน เริ่ม 0.00 – 23.59 น.
7. ไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายอื่นได้ นอกจากทาง line เป็นคนกำหนด

Advance & Workshop LINE@ Now!

แสกนบาร์โค้ดแอดเฟรนด์กับ Nipa

NIPA Technology Co., Ltd.
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 4 ห้อง 401 - 402 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500
Copyright @ 2021 NIPA . All Rights Reserved.
Nipa Digital Marketing