02-639-7878 ต่อ 222

เพิ่มยอดขาย
เพิ่มยอด FOLLOWER

ด้วยโฆษณาผ่าน LINE Ads จาก NIPA

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

Gain access to LINE’s 5 prime placements

Chat List
LINE Voom
LINE TODAY
LINE Wallet
OpenChat

LINE ประเทศไทย ตลาดใหญ่อันดับ 2 ของ LINE ทั่วโลก
ด้วยจำนวนผู้ใช้มากกว่า 83% ของจำนวนประชากรไทย
ตอกย้ำ LINE เป็นมากกว่าแชทและมุ่งหน้าสู่การเป็น Smart Portal
สำหรับการทำโฆษณาบนช่องทาง LINE Ads
ทั้ง Line Voom และ Line Today เป็นการกระจายแบนด์ให้เป็นที่รู้จัก
ในการเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นกว่าเดิม

LINE Ads

LINE User Over 44M User

Over

35M Monthly Active Users
1,000M+ Page View per month

Over

37.5M Monthly Active Users
1,000M+ Page View per month

LINE Ads Function

ลงโฆษณา
LINE Ads กับ NIPA
ดีอย่างไร

บริษัท NIPA เป็น Agency
Partner กับบริษัท LINE Thailand

แนะนำรูปแบบโฆษณา
บน LINE ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

ทีมงาน Support
ตลอดอายุการใช้งาน

ทีมงาน Support
ตลอดอายุการใช้งาน

LINE Voom Ad Position

LINE Ads

ค่าบริการ

ค่าโฆษณา/เดือน

 • 15,000 - 36,000 บาท
 • 36,001 - 60,000 บาท
 • มากกว่า 60,000 บาท

1 เดือน

 • 2,000 บาท
  (ปกติ 4,500 บาท)
 • 6,900 บาท
 • 10 - 15% ของค่าโฆษณา
Hot Deal

3 เดือน

 • 12,600 บาท
  (เฉลี่ย 4,200 บาท/เดือน)
 • 18,000 บาท
  (เฉลี่ย 6,000 บาท/เดือน)
 • 10 - 15% ของค่าโฆษณา

6 เดือน

 • 23,400 บาท
  (เฉลี่ย 3,900 บาท/เดือน)
 • 34,200 บาท
  (เฉลี่ย 5,700 บาท/เดือน)
 • 10 - 15% ของค่าโฆษณา

12 เดือน

 • 39,600 บาท
  (เฉลี่ย 3,300 บาท/เดือน)
 • 60,000 บาท
  (เฉลี่ย 5,000 บาท/เดือน)
 • 10 - 15% ของค่าโฆษณา
BEST DEAL!
**ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ค่าโฆษณาขั้นต่ำ 500 บาทต่อวัน
 • ระยะเวลาขึ้นโฆษณา 1 – 5 วัน ขึ้นอยู่กับรูปภาพที่ขึ้นโฆษณาหากมีการปรับแก้ไข
 • การอนุมัติโฆษณาทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของ LINE Company Limited
  โดยทาง agency มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าดำเนินการตามจริงที่ทำไปแล้ว
 • ออกแบบรูปภาพ 2 ขนาด ราคา 1,500 บาท/ภาพ
 • กรณีที่เป็น App installs /App engagement กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ค่าโฆษณา

 • ภาพโฆษณาและแคปชั่น
 • จำนวนแคมเปญไม่จำกัด
 • ติดตั้ง LINE Tag
 • รายงานโฆษณา
  (รายวันและรายเดือน)
 • ปรับแคมเปญ
 • ที่ปรึกษา

15,000 -
36,000 บาท

 • 1

36,001 -
60,000 บาท

 • 2

> 60,000 บาท

 • >1
BEST DEAL!