02-639-7878 ต่อ 222
โฆษณาข่าวสารบน

LINE Today

รูปแบบใหม่ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

LINE TODAY เชื่อมต่อผู้ใช้ กับข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ
พร้อมข้อมูลเด็ด ข่าวดัง ประเด็นร้อน เทรนด์ฮิต
ในหน้าไทม์ไลน์ดูได้ทั้งสมาร์ทโฟนและพีซี
ซึ่งใน LINE TODAY มีด้วยกันทั้งหมด 12 หัวข้อ

โปรไฟล์ผู้ใช้

เพศ

No.1 MOBILE NEWS PORTAL

100M+
Monthly Page View

35M
Monthly User Base

ช่วงอายุ

บริษัท NIPA เป็น Agency
Partner กับบริษัท LINE Thailand

แนะนำรูปแบบโฆษณา
บน LINE ให้เหมาะกับธุรกิจคุณ

ทีมงาน Support
ตลอดอายุการใช้งาน

ทีมงาน Support
ตลอดอายุการใช้งาน

LINE Today Function

ระบุช่วงเวลา
IOS, Android
สถิติ Click
กลุ่มเป้าหมาย
ประเภทรายการ
Page View

LINE TODAY – DISPLAY CPD

Master Banner Top Tab

PlacementAd FormatSizeStatisticsSOV2022 Pricing
TOP TAB
Master Banner
Display• Size 1125x435px
• Logo 255x255px
• Call to Action Button
✓ Learn More
✓ Download
✓ Show Now
✓ Click Here
Avg. imp 4m
CTR 0.20%
6 ชั่วโมง150,000 บาท/วัน
Avg. imp 8m
CTR 0.20%
12 ชั่วโมง250,000 บาท/วัน
Avg. imp 12m
CTR 0.20%
18 ชั่วโมง350,000 บาท/วัน
Display/VideoAvg. imp 16/8m
CTR 0.20%
24 ชั่วโมง450,000 บาท/วัน
TOP TAB
Fixed Banner
DisplaySize 750x186pxAvg. imp 9.0m
CTR 0.13%
24 ชั่วโมง100,000 บาท/วัน
8 Categories TAB
Master Banner
DisplaySize 1125x435px
Logo 225x255px
CTA Button
Avg. imp 650k
CTR 0.18%
24 ชั่วโมง100,000 บาท/วัน
Slide AdsDisplay
Size 750x392px
Article Page
Above The Fold
Avg. imp 8.0m
CTR 0.28%
24 ชั่วโมง250,000 บาท/วัน

*หมายเหตุ

 1. เวลาในการจัดส่งโฆษณา หรือ banner (แบนเนอร์) : หลังจากการส่งเอกสาร 7 วันทำการ
 2. ผู้ที่ทำการจองช่วงเวลาในการโฆษณาก่อน ได้สิทธิก่อน
 3. อนุญาตให้ทำการแก้ไขโฆษณา (artwork, อาร์ตเวิร์ค) ได้ 1 ครั้ง
 4. การติดตามจากบุคคลที่ 3 เร็วๆนี้ (Dar & Sizmek)
 5. อนุญาตการติดตามจาก bit.ly สำหรับ url ปลายทางใดๆก็ได้
 6. โฆษณา CPD (Cost Per Day) แสดงเวลา 1 วัน เริ่ม 0.00 – 23.59 น.
 7. SOV อัตราที่คนจะเห็นโฆษณาจาก 100% (เต็มวัน 24 ชั่วโมง)

LINE TODAY – PRE-ROLL ADS

LINE TODAY - VDO

FormatAds Length2022 Pricing1st Layer Target2st Layer TargetConditionsTarget Options
Standard
Non-skippable Ads
6s100,000 บาท/เดือน
(CPM = 100)
110,000 บาท/เดือน
(CPM = 110)
115,500 บาท/เดือน
(CPM = 115.5)
Minimum Buy = 1m
impressions
✓ Per month
✓Per campaign
✓ Per creative
• Age & Gender
• Platform (IOS, AOS)
• Target Location
Standard skippable Ads5s – 15s

*หมายเหตุ

 1. เวลาในการจัดส่งโฆษณา หรือ banner (แบนเนอร์) : หลังจากการส่งเอกสาร 7 วันทำการ
 2. ผู้ที่ทำการจองช่วงเวลาในการโฆษณาก่อน ได้สิทธิก่อน
 3. อนุญาตให้ทำการแก้ไขโฆษณา (artwork, อาร์ตเวิร์ค) ได้ 1 ครั้ง
 4. การติดตามจากบุคคลที่ 3 เร็วๆนี้ (Dar & Sizmek)
 5. อนุญาตการติดตามจาก bit.ly สำหรับ url ปลายทางใดๆก็ได้
 6. โฆษณา CPD (Cost Per Day) แสดงเวลา 1 วัน เริ่ม 0.00 – 23.59 น.
 7. SOV อัตราที่คนจะเห็นโฆษณาจาก 100% (เต็มวัน 24 ชั่วโมง)

LINE TODAY – ADVERTORIAL

LINE TODAY – ADVERTORIAL

PlacementPositionPeriodStatistics2021 Pricing
TOP TAB AV1
Highlight Content
Top TAB1 DayAvg. imp 7.5m
CTR 2.04%
250,000 บาท/วัน
TOP TAB AV2
Category Content Section
Top TAB1 Day(varies by category)50,000 บาท/วัน
TOP TAB PRTop TAB1 DayAvg. imp 250k
CTR 1.60%
20,000 บาท/วัน
3 DaysAvg. imp 750k
CTR 1.16%
50,000 บาท/วัน
7 DaysAvg. imp 1.7m
CTR 1.00%
100,000 บาท/วัน
CATEGORY TAB AV3
1st Carousel
Category TAB1 Day(varies by category)50,000 บาท/วัน

*หมายเหตุ

 1. เวลาในการจัดส่งโฆษณา หรือ banner (แบนเนอร์) : หลังจากการส่งเอกสาร 7 วันทำการ
 2. ผู้ที่ทำการจองช่วงเวลาในการโฆษณาก่อน ได้สิทธิก่อน
 3. อนุญาตให้ทำการแก้ไขโฆษณา (artwork, อาร์ตเวิร์ค) ได้ 1 ครั้ง
 4. การติดตามจากบุคคลที่ 3 เร็วๆนี้ (Dar & Sizmek)
 5. อนุญาตการติดตามจาก bit.ly สำหรับ url ปลายทางใดๆก็ได้
 6. โฆษณา LTD OA broadcast เวลา 08.00, 11.50,18.30 : ลูกค้าสามารถเลือก 1 เวลาออกอากาศตามที่ต้องการ
 7. โฆษณา LTD Money OA broadcast เวลา 09.30, 12.30, 17.30 : ลูกค้าสามารถเลือก 1 เวลาออกอากาศตามที่ต้องการ
 8. LTD Money Timeline posted เวลา 10.00 หลังจากลงโฆษณาไปแล้ว 1 เดือน จะทำการลบข้อความออก (ไม่อนุญาตให้นำลิงก์ออกไปยังช่องทางอื่น เช่น Facebook / Youtube เพื่อเข้าถึงรายงานตัวชี้วัด