LINE OA,Line@

เปิดฟีเจอร์ใหม่ LINE Ads Platform ลงโฆษณาง่าย โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE Ads Platform เพื่ออัพเดทข้อมูลของเครื่องมือทางการตลาดแบบ Self-Biding ที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อโฆษณาในตำแหน่งต่าง ๆ บน LINE ได้ทั้งหมด ตั้งแต่ LINE Chat, Timeline, LINE Today เป็นต้น ทั้งแบบแบนเนอร์หรือวิดีโอแบนเนอร์ ตามตำแหน่งที่แบรนด์ต้องการ จุดสำคัญภายในงานที่ LINE เปิดเผยว่านี่คือ “The Age of Hyper – Personalization” หรือยุคของการปรับผลลัพธ์ต่างๆ ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแบบเข้มข้นและชัดเจน Dynamic Product Ad (DPA) โฆษณารูปแบบ Carousel ซึ่งเป็นโฆษณารูปแบบใหม่ที่เหมาะกับการสินค้าที่มีตัวเลือกหรือเป็น Catalog (เช่น เสื้อผ้า, กางเกง หรือ รองเท้า ฯลฯ) สามารถเลื่อนไปทางซ้ายขวาได้ เหมือนที่เราเคยเห็น Ad