“Premium ID” เปลี่ยน LINE@ ให้เป็นชื่อแบรนด์

 เนื่องจากคนไทยนิยมใช้แอปพลิเคชัน LINE เป็นหลัก LINE@ จึงกลายเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร และช่องทางการขายหลักๆ สำหรับแบรนด์หรือร้านค้าต่างๆ เพราะสะดวกในการส่งข้อมูลข่าวสาร